Cursos intensius d’estiu

Actualment NO s’ofereixen cursos intensius d’estiu.

Les escoles oficials d’idiomes ofereixen, independentment dels programes regulars, cursos especials amb la finalitat d’aprofundir en la cultura vinculada a un idioma o treballar un aspecte específic de la llengua.

Els cursos d’estiu són cursos especials que s’ofereixen segons demanda, necessitats específiques de l’alumnat i disponibilitat d’espais durant el mes de juliol i que tenen una durada d’entre 30 i 80 hores.

Com en el cas dels cursos especials, hi ha dos tipus de cursos d’estiu:

Cursos monogràfics: Cursos d’especialització, sobre llenguatge d’especialitat o centrats en aspectes socioculturals vinculats a l’idioma com poden ser el cinema, la civilització, la literatura…

Cursos de llengua instrumental: Cursos que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic d’alguna destresa, el manteniment o perfeccionament d’un idioma…