Nous alumnes

Alumnat nou curs 2024-2025

Qui és alumne nou? Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumne d’aquell idioma.

Es considera alumnat nou:
– Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Salou.
– Els que comencen un altre idioma.
– Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
– Els que provenen d’una altra EOI.
– Alumnes lliures que volen ser oficials.

Infografia amb el procediment d’accés a les EOI: preinscripció i matrícula 2024-2025

TOTS ELS TRÀMITS ES FAN EN EL MATEIX APLICATIU: la preinscripció, el test de nivell en línia, la consulta del resultat del test, la tria d’horari i grup i la matrícula.

*Accés aplicatiu de preinscripció*

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-2025

Preinscripció nou alumnat (d’A1 a C1 d’anglès + d’A1 a B1 de francès): telemàticament a partir de les 12h del 2 de setembre fins a les 15h del 9 de setembre de 2024.

Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dos centres i fins a quatre horaris.

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l’EOI Salou i per poder accedir al test de nivell en línia si escau.

 1. Opcions de preinscripció:

      a) El candidat/a es pot preinscriure a A1 si no té coneixements de la llengua o en té pocs (anglès, francès).

      b) Si el candidat/a té coneixements de la llengua, per accedir a un curs superior a A1 cal seguir una de les dues opcions següents:

   • preinscriure’s a test de nivell online (anglès o francès, fins al 9 de setembre a les 15h): un cop feta la preinscripció, el candidat pot fer el test de nivell online des del 4 de setembre  al 12 de setembre (fins a les 17:00h) de 2024. S’ha de tenir en compte que el test es divideix en tres blocs, amb dificultat progressiva i que no es pot passar d’un bloc al següent si el nombre de respostes correctes no és suficientment alt. Només es pot fer cada bloc un sol cop (no es pot repetir cap part del test) i amb el temps marcat. Els blocs 2n i 3r inclouen una comprensió oral, tingueu-ho en compte abans de començar-los. El bloc 3r inclou una expressió escrita. Al final de cada bloc el test assigna un nivell segons el resultat d’aquest excepte en el cas d’haver fet l’expressió escrita en què se us comunicarà el resultat posteriorment. Quan es comença un bloc s’ha d’acabar, el programa no permet sortir i tornar a entrar més tard
   • preinscriure’s a un nivell determinat perquè:
    • es té un curs acreditat d’una EOI
    • es té un certificat o equivalència reconeguda a les EOIs en aquest enllaç.  En aquest cas, els alumnes han de fer arribar la documentació com a document adjunt en el moment de la preinscripció o per correu electrònic a l’escola del 2 fins al dia 12 de setembre a les 13h de 2024 (e3011200@xtec.cat).
  1. Alumnes que han fet el test de nivell: consulta de resultats del test de nivell i escollir horaris: data límit fins al 16 de setembre a les 10h de 2024 a laplicació de preinscripció.
  2. Sorteig per a l’assignació de places. Publicació del resultat: 16 de setembre a partir de les 18h (comprovar si s’és admès, llista d’espera o no admès a laplicació de preinscripció).
  3. Matrícula online (alumnes admesos) del 16 de setembre (a partir de les 18:00h) al 18 de setembre (fins les 23:59h màxim) al següent enllaç. ***Recordeu que per poder fer la matrícula s’ha d’haver fet la preinscripció a A1, preinscripció i acreditació o preinscripció i test de nivell online i haver estat admès prèviament.
  4. Matrícula online (alumnes llista d’espera): 20 de setembre de 2024 des de les 12h anglès; el 21 de setembre de 2024 des de les 9h  fins el 22 de setembre a les 23:59h (tots els idiomes, anglès inclòs) al següent enllaç.

L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’assignació de places.

Per tal que la matrícula sigui efectiva s’han de fer els pagaments en un període de 24h. Per realitzar el pagament de la matricula hi ha tres opcions (les trobareu a la dreta del resguard): pagament amb targeta (de qualsevol entitat bancària), pagament online (per línia oberta, CaixaBankNow) o imprimir el resguard per pagar per caixer automàtic de La Caixa. Atenció: hi ha dos codis barres del resguard. El codi de barres corresponent a l’aportació de material cal pagar-ho al BBVA. Cal conservar aquest resguard o els comprovants de pagament per possibles comprovacions.

REQUISITS:
per a qualsevol idioma, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre de 2024).
per a un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en  l’educació secundària obligatòria (l’ESO), haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre de 2024). Cal aportar justificació: certificat del vostre centre de secundària on s’especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant.

Més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/idiomes-eoi/inici/