Calendari de proves juny 2024

CALENDARI DE PROVES D’ALEMANY

CALENDARI DE PROVES D’ANGLÈS

CALENDARI DE PROVES DE CATALÀ

CALENDARI DE PROVES DE FRANCÈS

PUBLICACIÓ DE RESULTATS: Dimarts 25 de juny de 2024

  • Aquests calendaris està subjecte a possibles canvis per causa de força major.
  • És responsabilitat de l’alumnat oficial posar-se en contacte amb el professorat per assabentar-se de les dates de les proves orals en cas que no assisteixi a les classes amb regularitat.
  • Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences dels/ de les alumnes. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul•lada.

CANVIS DE LES PROVES
Recordeu que les proves de Juny tenen caràcter oficial i només es poden canviar de data per motius de força major.
ALUMNES D’A1, A2 i B2.1
ALUMNES DE CERTIFICAT (B1, B2.2 i C1)

DATES DE LES PROVES ORALS DE JUNY

ALUMNES OFICIALS: Us n’informaran els vostres professors.
ALUMNES LLIURES