Biblioteca

HORARI
 • De dilluns a dijous, de 15.45h a 19.45 h.

Normativa

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

 • Mantenir el silenci
 • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
 • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre

Préstec

El servei de préstec de documents permet emportar-se materials a casa. Cal presentar el carnet d’estudiant de l’escola per fer-ne ús. Aquest és personal i intransferible.

 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 1 setmana (prorrogables una vegada, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Mètodes, gramàtiques i activitats: 1 setmana (prorrogables una vegada, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Llibres de lectura: 3 setmanes (prorrogables sempre i quan no estiguin reservats).
 • Recordeu que es podrà reservar i/o renovar el material per email a biblioteca@eoireus.cat, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari.

Els/les ex-alumnes de l’EOI de Reus poden gaudir del servei de préstec de la biblioteca durant tot el curs, si així ho sol·liciten, per una quota única de 20 €. Si hi esteu interessats, podeu passar per secretaria/consergeria.