Expedició de títols

RECOLLIDA DE CERTIFICATS I SOL·LICITUD DE TÍTOLS

L’alumnat que ha obtingut el nivell A2, nivell B1, nivell B2 i nivell C1 fins la convocatòria ordinària de juny de 2023, ja poden demanar certificat o tramitar el títol.

Per demanar el certificat (A2, B1) o tramitar el títol (B2, C1), cal que ho feu per email (eoireus@xtec.cat) adjuntant imatge del vostre DNI i enviant els documents indicats per fer els tràmits corresponents.

Documents necessaris per la tramitació del títol de B2 i C1: 

  • DNI de l’interessat/ interessada.
  • Document d’exempció o bonificació de taxa, si escau.

Per recollir el títol de B2 i C1:

  • DNI original
  • Resguard de sol·licitud de títol

Per recollir qualsevol títol o certificat (A2, B1, B2, C1):

  • DNI original
  • Cas que la persona que reculli el títol no sigui l’interessat/ada, caldrà que presenti una autorització i una fotocòpia del DNI, carnet de conduir o passaport de l’alume/a al nom del qual s’ha expedit el títol.