Taxes i preus públics

NIVELLS A1, A2, C1, C2

PREUS PÚBLICS
1a vegada 
2a vegada * 
3a vegada *
  275€ + 30€    357,50€ + 39€  495€ + 54€

NIVELLS B1, B2.1, B2.2

TAXES
   1a vegada 
2a vegada * 
3a vegada *
                     
297,60€ + 30€  386,90€ + 39€  535,70€ + 54€

A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d’afegir el preu públic per plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l’Ordre EDU/114/2021 que modifica l’Ordre EDU/155/2020. Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.