Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’escola. El consell escolar de l’EOI de Reus està format per:

REPRESENTANTS DE L’EQUIP DIRECTIU

 • Directora i Presidenta del Consell Escolar: Alexandra Àlvarez Artiga
 • Cap d’estudis: Jose Luis García Manzanero
 • Secretària: Mª Mar Abad Piñero

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

 • Jordi Dalmau Montserrat
 • Anne Marie González Camacho
 • Cristina Larios Sanchez
 • Maria Dolors Muñoz Montornès

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT

 • Francisco Gaya Cid
 • Sonia Téllez Marín
 • Ana Maria Sánchez Gómez
 • Elisa Sugrañes Escudé

REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

 • Pilar Pàmies Mariné

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE REUS

 • Carlota Vendrell González

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

REUNIONS CURS 2023-2024

REUNIONS DELS CURSOS DEL PERÍODE 2019-2023