Proves avaluació contínua

Us informem que durant el mes de gener i fins la primera setmana de febrer l’alumnat dels cursos de 1r (A1), 2n (A2) i 4rt (B2.1) de tots els idiomes té programades les proves d’avaluació contínua de la primera part del curs. Aquestes proves tindran lloc… Llegeix més»

Assistència alumnat menor

Ja podeu consultar l’assistència dels alumnes menors del mes de desembre, amb els quatre últims números del DNI o NIE.
Les dades reflecteixen l’assistència real a classe, tant si les absències estan justificades com si no. Tot i així, recordeu que totes les absències de… Llegeix més»

Convocatòria Extraordinària Proves Febrer 2023

NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE
El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:
Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell intermedi B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat… Llegeix més»

Horaris curs 2022-2023

ALEMANY     ANGLÈS      FRANCÈS
Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.
Podeu consultar els llibres de text de cada curs a la pestanya “Idiomes i horaris”.

Recollida de certificats i sol·licitud de títols

L’alumnat que ha obtingut el nivell A2, nivell B1, nivell B2 i nivell C1 fins la convocatòria de juny del 2022, ja poden demanar certificat o tramitar el títol.
Per demanar el certificat (A2, B1) o tramitar el títol (B2, C1), cal que ho feu per… Llegeix més»