Treballa a les EOI

Vols treballar com a docent a una Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya?

A aquest enllaç hi trobaràs les titulacions que permeten impartir els ensenyaments d’idiomes a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya. Per tal de poder ocupar aquests llocs de treball, les persones interessades han de superar una prova de capacitació que certifiqui la seva idoneïtat. Trobaràs tota la informació a la pàgina del Departament.

Per més informació, adreceu-vos al servei de personal docent dels Serveis Territorials a Tarragona: s_personal_tgn.educacio@gencat.cat.