Assistència alumnat menor

Ja podeu consultar l’assistència dels alumnes menors del mes de febrer, amb els quatre últims números del DNI o NIE.
Les dades reflecteixen l’assistència real a classe, tant si les absències estan justificades com si no. Tot i així, recordeu que totes les absències de… Llegeix més»

Convocatòria ordinària de proves de certificat (juny 2023)

NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE
El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del Marc europeu comú de referència per a les… Llegeix més»

Horaris curs 2022-2023

ALEMANY     ANGLÈS      FRANCÈS
Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.
Podeu consultar els llibres de text de cada curs a la pestanya “Idiomes i horaris”.

Carnet de l’estudiant curs 2022-23

El carnet de l’EOI de Reus t’acredita arreu com a estudiant de l’escola. Recorda que el carnet de l’estudiant només és vàlid per al curs actual i que cal renovar-lo cada any que siguis alumne/a de l’escola.
A banda de fer servir el carnet com a… Llegeix més»

Recollida de certificats i sol·licitud de títols

L’alumnat que ha obtingut el nivell A2, nivell B1, nivell B2 i nivell C1 fins la convocatòria de febrer del 2023, ja poden demanar certificat o tramitar el títol.
Per demanar el certificat (A2, B1) o tramitar el títol (B2, C1), cal que ho feu per… Llegeix més»