Programa de certificació

El Departament va fer públic el Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2022-2023 d’acord amb les bases de la Resolució EDU/287/2022, de 10 de febrer​.

La finalitat del programa és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments, de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres​ i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Les proves del curs 2022-2023 es duran a terme el mes d’abril de 2023. La prova escrita és el divendres 14 d’abril i es convocarà l’alumnat individualment per fer la prova oral en una data posterior.

En breu es farà públic el termini de presentació de sol·licituds per al curs vinent. Poseu-vos en contacte amb l’escola si esteu interessats en participar al programa al curs 2023-2024. Podeu trobar més informació a aquest enllaç.