Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)

Davant l’actual context sanitari i dintre del marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023, a la nostra escola vam implementar el curs 2020-21 l’EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) Google Workspace for Education, que ens proporciona les eines per a millorar el treball col.laboratiu, la comunicació entre la comunitat educativa i un entorn adequat per al treball a distància si escau.

Els alumnes de la nostra escola tindran accés a Google Classroom, on els professors i professores faran un seguiment de l’activitat lectiva fora de l’aula presencial, i podran continuar amb el seu aprenentatge sigui quina sigui la situació de l’actual pandèmia de la Còvid-19. Per a això, rebran instruccions concretes del seu professor/a.

Alumnes menors de 18 anys

L’alumnat menor de 18 anys rebrà un compte d’usuari amb extensió eoireus.cat per a poder accedir a la seva aula virtual, prèvia autorització dels pares o tutors, i cap alumne/a podrà accedir-hi sense aquesta autorització.

Aquests comptes garanteixen al màxim la privacitat i la seguretat del nostre alumnat, i donen accés a un seguit d’eines que ajudaran a millorar la competència digital i tecnològica. Per a més informació sobre els serveis de Google per a Centres Educatius, cliqueu aquí.