Estratègia digital de centre

Els centres del Departament d’Educació han de crear una Estratègia Digital de Centre emmarcada dins del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC). L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Des del curs 2022-23 al curs 2026-27, l’EOI de Reus elaborarà i actualitzarà l’estratègia digital de centre. Podeu consultar-la aquí.