ACCÉS NIVELL C1

Per a més informació cliqueu aquí: Nivell C1

Definició de nivell

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització per al perfeccionament de competènciesen els estudis de l’alemany, anglès, francès i italià que s’imparteix a diferents escoles oficials d’idiomes de Catalunya. El nivell C1 es regeix per la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, en el cas d’alemany, d’anglès i de francès, i per la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, en el cas d’italià.

El nivell C1 té com a referència les competències pròpies del nivell C1 del Consell d’Europa, segons es defineix aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori d’estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tant abstractes com concrets encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat.

Per consultar la informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del nivell C1.

Durada del curs i treball fora de l’aula

El curs té una durada mínima de 130 hores lectives, en un únic curs acadèmic.

Atès que el nivell C1 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés d’aprenentatge de l’idioma, cursar aquest nivell requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica de les diferents habilitats fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives.

Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig…), sobre diferents temàtiques; escoltar textos de diferent tipologia a través de mitjans diversos (ràdio, televisió, cine…); i propiciar i aprofitar totes les oportunitats de què disposi per interactuar de forma escrita i oral amb d’altres aprenents o amb nadius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>