Horaris de Francès

 

HORARIS DELS CURSOS DE FRANCÈS 2021-2022

FRANCÈS HORARI
A1 Dilluns i Dimecres 18.40-21.05
A1 flexibilitzat* Dimarts 18.40-21.05
A2 Dilluns i Dimecres 18.40-21.05
A2 flexibilitzat* Dijous 18.40-21.05
B1 Dimarts i Dijous 16.00-18.25
B2.1 Dilluns i Dimecres 16.00-18.25
B2.2 Dilluns i Dimecres 16.00-18.25

*Els cursos flexibilitzats permeten aprendre la llengua estrangera a un ritme més pausat, venint a classe només un dia a la setmana. Aquesta nova modalitat és experimental i per això s’ofereix només en els grups d’A1 i A2 de francès (primera part del curs oficial ordinari).

La matrícula dels alumnes oficials a aquests cursos flexibilitzats es fa al mateix temps que la resta de cursos. Per tant, l’alumnat que hagi superat A1 i vulgui matricular-se a A2, en la modalitat de cursos flexibilitzats, ho podrà fer durant els dies de matrícula del mes de juliol.

Els alumnes nous han de seguir el procediment d’admissió ordinari, és a dir preinscripció i test de nivell (aquest últim només en el cas de voler accedir a A2).