Recursos d’autoaprenentatge FRANCÈS

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

NIVELL BÀSIC 

CO (Écoutes) CE (Lectures)
RFI
Radio francesa amb exercicis pels nivells A2. Triar el « Journal en français facile »FLEVIDEO
Vídeos amb exercicis d’elecció múltiple sobre els vídeosGABFLE
Vídeos i àudios amb la transcripció i preguntes de comprensió.
JOURNAL FACILE
Diari francòfon, de lectura a partir de nivell bàsicLE PLAISIR D’APPRENDRE
Textos varis amb diferents tipus d’exercici : elecció múltiple, vocabulari, etc
LEXIQUE ACTIVITÉS DIVERSES
LEXIQUE FLE
Lèxic de nivell bàsic amb exercicisVOCABULAIRE ILLUSTRÉTOWARD LIBERATION EXPRESSION
Exercicis i activitats per practicar el vocabulari que correspon a un nivell bàsic
TV5 APPRENDRE
Débuter en françaisCARMEN VERA POTATOES
Nivell débutant / per competènciesBONJOUR DE FRANCE
Nivell 1 / per competènciesCal fer els exericis del nivell Débutant/élementaire/ niveau 1-2. També cal escollir la competència que es vol treballar CO /CE/VOC/ GR
PHONÉTIQUE GRAMMAIRE
PHONETIQUE FREE

EO (via Skype)
Language Exchange Community
Web per practicar en línia amb altres persones

CAVILAM A1

CAVILAM A2

NIVELL INTERMEDI I AVANÇAT:

CO ( Écoutes) CE ( Lecture)
CARMEN VERA POTATOS
Vídeos i àudios amb exercicis d’elecció múltipleFLEVIDEO (nivell intermedi / avançat)
Vídeos amb exercicis d’elecció múltiple sobre els vídeosÀUDIO LITERATURA
Lectures des classiquesChaînes télévision
(informacions, reportatges)RFI
Radio France internationale amb exercicis de CO
PRESSE FRANCOPHONE

LE MONDE

JOURNAL DU NET

LE COURRIER INTERNATIONAL

HEBDOMADAIRES:

LE NOUVEL OBS

L’EXPRESS

GRAMMAIRE ACTIVITÉS DIVERSES
CAVILAM

CCDMD

CORDIAL
(manual de gramàtica)

TV5 MONDE
(rubrique « Langue française »)CARMEN VERA POTATOES
(niveau intermédiaire / avancé, par compétences)BONJOUR DE FRANCE
(niveau avancé)
LEPOINTDUFLE
(niveau 3/ par compétences)CAVILAM
(niveau B1-B2)Cal fer els exercicis del nivell INTERMEDI/AVANÇAT.
També cal escollir la competència que es vol treballar CO /CE/VOC/GR
EO (Conversa) Webs per practicar en línia amb altres persones.

Language Exchange Community
Web per practicar en línia amb altres persones