LLIBRES I ENLLAÇOS D’INTERÈS ANGLÈS

Purchase Order-96

LLIBRES I ENLLAÇOS D’INTERÈS

 

 

LLIBRES:

Llistat de llibres d’anglès EOI 2021-2022

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

NIVELL BÀSIC
CO (Listening) CE (Reading)
ESLVIDEO
Vídeos de diferents nivells.
Exercicis d’elecció múltiple sobre els vídeos.
Possibilitat d’enviar al professor els resultats.RANDALLS
Àudios de diferents nivells (American English).ELLO
Vídeos molt curts amb preguntes de comprensió.
ESL-LOUNGE
Textos fàcils amb exercicis en documents separats.
Es poden imprimir i donar al professor per corregir.STUDYZONE
Textos curts amb preguntes d’elecció múltiple.
EO (Speaking) EE (Writing)
ENGLISH AT HOME
Llistat d’expressions i frases sobre diferents temes.PALABEA
Web per practicar en línia amb altres persones.
WRITING WEBS
Un llistat de webs i activitats relacionades amb l’expressió escrita.
ÚS DE LA LLENGUA
NIVELL INTERMEDI I AVANÇAT
CO (Listening) CE (Reading)
ENGLISH CENTRAL
Vídeos amb o sense subtítols.
Diferents velocitats als àudios.
Gravació de veu.
Vocabulari interactiu als vídeos.VOA ENGLISH
Vídeos amb subtítols i a velocitat lenta.BBC ENGLISH
Vídeos i àudios d’actualitat amb vocabulari comentat.CNN
Àudio i vídeo podcasts (American English).TED
Impressionant web amb videos interessants però sense exercicis.
BREAKINGNEWS ENGLISH
Textos amb exercicis de comprensió i vocabulari. Variats.STUDYZONE
Textos curts amb preguntes d’elecció múltiple.MOJAMATURA
Textos curts amb preguntes d’elecció múltiple de diferents webs.
EO (Speaking) EE (Writing)
ENGLISH AT HOME
Llistat d’expressions i frases sobre diferents temes.PALABEA
Web per practicaren línia amb altres persones.
WRITING WEBS
Un llistat de webs i activitats relacionades amb l’expressió escrita.
ÚS DE LA LLENGUA

GRAMMAR AQUARIUM
ENGLISH FOR YOU ENGLISHPAGEENGLISHCORNER