Horaris d’Anglès

 

HORARIS DEPARTAMENT D’ANGLÈS CURS 2021-2022

ANGLÈS HORARI
A1  Dilluns i Dimecres 16.00-18.25
A2 Dilluns i Dimecres 18.40-21.05
A2 flexibilitzat* Dijous 16.00-18.25
B1-A  Dilluns i Dimecres 16.00-18.25
B1-B  Dimarts i Dijous 18.40-21.05
B1 flexibilitzat* Dimarts 16.00-18.25
B2.1-A  Dimarts i Dijous 16.00-18.25
B2.1-B  Dimarts i Dijous 18.40-21.05
B2.1 semipresencial** Dilluns presencial 18.40-21.05
B2.2-A  Dilluns i Dimecres 16.00-18.25
B2.2-B  Dilluns i Dimecres 18.40-21.05
B2.2 semipresencial** Dimarts presencial 18.40-21.05
C1-A Dimarts i Dijous 16.00-18.25
C1-B Dimarts i Dijous 18.40-21.05

*Els cursos flexibilitzats permeten aprendre la llengua estrangera a un ritme més pausat, venint a classe només un dia a la setmana. Aquesta nova modalitat és experimental i per això s’ofereix només en els grups d’A2 i B1 d’anglès (primera part del curs oficial ordinari).

La matrícula dels alumnes oficials a aquests cursos flexibilitzats es fa al mateix temps que la resta de cursos. Per tant, l’alumnat que hagi superat A1 o A2 i vulgui matricular-se a A2 o B1 respectivament, en la modalitat de cursos flexibilitzats, ho podrà fer durant els dies de matrícula del mes de juliol.

Els alumnes nous han de seguir el procediment d’admissió ordinari, és a dir preinscripció i test de nivell.

**En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball individual en línia, que és la base del curs, i el treball presencial al centre, que és un complement per consolidar-ne els continguts. La formació en aquesta modalitat comporta:

  1. L’assistència a una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre.
  2. El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle o Google Classroom realitzant les  tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual a casa de tres hores setmanals aproximadament.

Les hores no presencials NO seran fetes per videoconferència sinó que consten d’activitats i tasques guiades pel professorat que l’alumnat farà de manera autònoma i en horari lliure.

Requisits:

  • Assistència obligatòria a les sessions presencials (consulteu horaris per saber quin dia de la setmana és la sessió presencial de cada curs).
  • Disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.
  • Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.