Olot

BIBLIOTECA DE LA SEU D’OLOT


Horari
 • De dilluns a dijous, de 16.00 h a 20.30 h (el servei de préstec finalitza a les 20.45 h).
Normativa

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

 • Mantenir el silenci
 • No menjar ni beure
 • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
 • No reservar llocs de treball a tercers
 • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre
Préstec

El servei de préstec de documents permet emportar-se conjuntament: 2 llibres, 1 DVD, 1 CD i 1 revista.

 • Cal presentar el carnet d’usuari de la Biblioteca per fer-ne ús. Aquest és personal i intransferible.
 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 1 setmana (improrrogable).
  • Mètodes, gramàtiques i activitats: 1 setmana (prorrogables una vegada, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Documents en general: 2 setmanes (prorrogables dues vegades, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Obres de referència (diccionaris, atles i alguns llibres de consulta freqüent), número vigent de les publicacions periòdiques i mètodes obligatoris durant l’any acadèmic vigent: excloses de préstec.
 • En el cas dels llibres considerats de referència (d’ús freqüent i marcats amb una etiqueta blava), només se’n podrà treure un del mateix idioma i amb la mateixa classificació.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, durant els tres últims dies del seu termini de préstec al taulell de la biblioteca.
 • Els retards en la devolució de documents es sancionaran excloent l’usuari del servei de préstec tants dies com dies de retard s’hagin acumulat per cada document.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas de no devolució d’algun document es denegarà la renovació del carnet el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual dels documents en préstec.
Catàleg

Podeu consultar el catàleg aquí.