Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Olot. El consell escolar de l’EOI Olot està format per:

Representants de l’equip directiu

Director: Daniel López Casacuberta
Secretària: Cristina Segués Donés

Representants del professorat

 

Representants de l’alumnat

 

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Raquel López

Representant de l’Ajuntament

Mariona Camps

 

Acords

Podeu consultar els acords que s’han pres en el consell escolar aquí.