Calendari d’exàmens

Calendari proves escrites

  • Podeu consultar el calendari d’exàmens finals en aquest enllaç.
  • Aquest calendari fixa les dates de les proves escrites (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita, i mediació escrita) per a l’alumnat oficial i per a l’alumnat lliure de les proves de certificat.

Dates de les proves orals

  • Alumnat oficial: La data de la prova oral es fixa amb el/la professor/a de cada grup.
  • Alumnat lliure: La prova oral es porta a terme el dia indicat en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita. Cal presentar-s’hi 15 minuts abans.
AVÍS IMPORTANT: Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de tota la prova i guardats amb les vostres pertinences. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.