Grups de conversa

La setmana del 23 al 27 d’octubre comencen les classes de conversa pels alumnes i els exalumnes que hagin pagat la quota de l’Associació.

Conversa i tallers del 23 d’octubre al 2 de desembre de 2017

GRUPS DE CONVERSA D’ANGLÈS

HORA DIMARTS DIMECRES DIVENDRES
17.45 h- 18.45 h 5è i C1

(aula 1)

17.30-18.30 h

TALLER DE WRITING (3r,4rt,5è i C1)

18.45 h- 19.45 h 4rt i 5è

(aula 1)

2n i 3r

(aula 1)

18.30- 19.30 h

TALLER DE  PRONUNCIATION AND LISTENING

(3r,4rt,5è i C1)

 

GRUPS DE CONVERSA DE FRANCÈS

HORA DIJOUS
18.00-19.00 Conversa

2n, 3r, 4rt, 5è

 

Per més informació cliqueu aquí.