Objectius per al desenvolupament sostenible.

Aquest curs, a l’EOI de Viladecans treballarem l’Objectiu per al Desenvolupament Sostenible (ODS) 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.