Oferta educativa

Curs 2023-24

Als espais de l’EOI a Viladecans pots obtenir tots els certificats oficials d’anglès: A2, B1, B2, C1 i C2, alemany A2, B1 i B2, francès A2, B1 i B2 i al CPD a Sant Boi de Llobregat els certificats d’anglès A2, B1 i B2

Anglès: A2, B1, B2.1, B2.2 i C1, C2.1 i C2.2 (Certificats A2, B1, B2, C1 i C2)

Francès: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. (Certificats A2, B1 i B2)

Alemany: A1.A, A1.B, A2.A, A2.B, B1.A, B1.B, B2.1.A, B2.1.B, B2.2.A i B2.2.B (modalitat flexibilitzada). (Certificats A2, B1 i B2)

Distribució de grups i horaris per al curs 2023-24

ANGLÈS-Oferta als espais de l’EOI de Viladecans a Viladecans

A2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

ANA2-DL16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Marta Planchart.. Aula 5
ANA2-DC18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Marta Planchart. Aula 5

B1: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

ANB1-DT16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores Francisco Redondo. Aula 3
ANB1-DT18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores Francisco Redondo. Aula 3

B2.1

ANB2.1-DT16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores Marta Planchart Aula 5 *Curs semipresencial
ANB2.1-DL 16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores Marian Penfold. Aula audiovisuals.
ANB2.1-DT18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores Marta Planchart. Aula 5.

B2.2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B2

ANB2.2-DL16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores Raquel Muñoz Aula 1
ANB2.2-DL18:45:Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores Rosaura González Aula 2 *Curs semipresencial

C1: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell C1

ANC1-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores Rodrigo Alonso Aula 1

C2.1

ANC2.1-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Marina Checa Aula Audiovisuals. *Curs semipresencial

C2.2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell C2

ANC2.1-DT 18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Marian Penfold Aula Audiovisuals. *Curs semipresencial

* Els cursos semipresencials tenen la mateixa càrrega lectiva total que la resta de cursos (130 h). Es fa una única sessió presencial a la setmana (2 hores i 15 minuts), més un encàrrec de feina setmanal  (de 2 hores i 15 minuts més). L’encàrrec de feina que complementa la sessió presencial consisteix en un seguit d’activitats telemàtiques programades i tutoritzades que l’alumnat realitzarà per complementar les activitats fetes presencialment. Les hores no presencials NO seran fetes per videoconferència sinó que consten d’activitats  guiades pel professorat que l’alumnat farà de manera autònoma i que cal tenir fetes abans de la següent sessió presencial.

ANGLÈS-Oferta al Centre Públic Delegat (CPD de Sant Boi de Llobregat) als espais de l’Institut Marianao.

A2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

ANA2_DT16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Raquel Muñoz. Aula 4

B1: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

ANB1-DT 16:30: Dimarts/dijous de 16:30 a 18:45 hores. Marina Checa. Aula 5
ANB1-DT 18:45: Dimarts / dijous 18:45 a 21:00 hores. Marina Checa. Aula 5

B2.1

ANB2.1-DL16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Marian Penfold. Aula 4
ANB2.1-DL18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Marian Penfold.  Aula 4

B2.2

ANB2.2-DT18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Raquel Muñoz.  Aula 4

FRANCÈS

A1

FRA1-DL 16.30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Aitor Jiménez Institut de Sales de Viladecans Aula 1.5.
FRA1-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Aitor Jiménez Institut de Sales de Viladecans Aula 1.5.

A2 En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

FRA2-DT 16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Patricia Núñez Aula 0
FRA2-DL 16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Patricia Núñez.  Aula 3

B1: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

FRB1-DT 18.45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores Aitor Jiménez Aula 2

B2.1

FRB2.1-DT 18:45:  Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores Patricia Núñez Aula 0

B2.2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B2

FRB2.2-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores Patricia Núñez Aula 3

ALEMANY

1r Quadrimestre:

A1.A

ALA1A-DT 16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Susana Litrán (Aquest grup farà les classes al CFA Edèlia Hernández. Aula 7)
ALA1A-DT 18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Susana Litrán (Aquest grup farà les classes al CFA Edèlia Hernández. Aula 7)

A1.B

ALA1B-DL 16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Susana Litrán Aula 0

A2.A

ALA2A-DT 18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Estefania Rodríguez Aula 6

A2.B: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

ALA2B-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Estefania Rodríguez Aula 6

B1.A

ALB1A-DL 16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores Rafael Sanz Aula 4

B1.B: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

ALB1B-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Susana Litrán Aula 0

B2.1.A

ALB2.1A-DT 18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Rafael Sanz Aula 4

B2.1.B

ALB2.1B-DL 18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Rafael Sanz Aula 4

B2.2.A

ALB2.2A-DT 16:30:  Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores Rafael Sanz Aula 4

B2.2.B:  En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B2

ALB2.2B-DT 16:30 Dimarts / dijous de 16:30-18:45 hores Estefania Rodríguez. Aula 6

2n Quadrimestre

A1.A

ALA1A-DT 16:30 Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores Rafael Sanz Aula 4

A1.B

ALA1B-DT 16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Susana Litrán (Aquest grup farà les classes al CFA Edèlia Hernández. Aula 7)
ALA1B-DT 18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Susana Litrán (Aquest grup farà les classes al CFA Edèlia Hernández. Aula 7)

A2.A

ALA2A-DL 16:30 Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores Rafael Sanz Aula 4

A2.B: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

ALA2B-DT 18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Estefania Rodríguez Aula 6

B1.A

ALB1A-DL 18:45 Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores Rafael Sanz Aula 4

B1.B: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

ALB1B-DL 16:30 Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores Susana Litrán Aula 0

B2.1.A

ALB2.1A-DL 18:45 Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores Susana Litrán Aula 0

B2.1.B

ALB2.1B-DT 18:45 Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores Rafael Sanz Aula 4

B2.2.A

ALB2.2A-DL 18:45 Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores Estefania Rodríguez Aula 6

B2.2.B: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B2

ALB2.2B-DT 16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores.Estefania Rodríguez Aula 6