Alemany

Departament d’alemany

Professorat departament d’alemany

Cap de Departament: Estefania Rodríguez
Susana Litrán
Rafael Sanz

Horari d’atenció alumnes
Estefania Rodríguez: dimecres 15:30-16:30
Susana Litrán: dimecres 15:30-16:30
Rafael Sanz: dimarts 15:30-16:30

 

El Departament d’Educació fa una nova proposta de mòduls quadrimestrals (de setembre a gener, i de febrer a maig) amb una durada aproximada de 70 hores per curs.

A l’EOI de Viladecans s’oferirà la flexibilització dels nivell bàsic (A1 i A2) i intermedi (B1 i B2).

Com seran els cursos?
Igual que els extensius, però dividits en dos mòduls (per exemple, A1.a i A1.b).

Quina durada tindran?
Aproximadament 70 hores per mòdul

Quin programa s’impartirà?
El mateix dels cursos extensius, però només es farà la meitat del programa.

Quin és el preu?
La meitat dels cursos extensius. L’import de la quota de material serà de 15 € per curs. En cas de continuar de febrer a maig, es tornarà a fer efectiu l’import esmentat.

Com s’ha de fer la preinscripció i matrícula?
De  manera telemàtica seguint les instruccions que es troben publicades a la  web de l’escola. La matrícula es correspondrà amb un quadrimestre i no amb dos.

Quins avantatges té aquesta modalitat?

– Flexibilitzar i optimitzar el currículum.

– Repetir el mòdul A o B sense haver de repetir tot el curs.

– Matricular-se d’un bloc A o B a principi de curs o al segon quadrimestre.

Consulteu la web de l’escola per mantenir-vos informats.

* En cas de dubte adreceu-vos a la secretaria de l’EOI de Viladecans amb la certificació dels estudis previs realitzats.

Informació sobre aquests cursos a la web del Departament d’Educacio.

Llibres de text i lectures
Mostres de les proves