Acords Consell Escolar

Sessió 1 17/09/2021

– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Aprovar la Memòria Final del curs 2020-21 per consens.
– Aprovar el Pla d’Organització de Centre per al curs 2021-22 per consens.
– Aprovar l’actualització de la NOFC per consens.
– Aprovar l’actualització del PEC per consens.
– Aprovar la Guia del PAS per consens.