Acords Consell Escolar

Sessió 1 16/09/2023
– Aprovació sense esmenes i per consens de l’acta de la sessió anterior.
– Presentació Memòria Final curs 2022-23.
– Aprovació activitats culturals curs 2023-24.
– Aprovació oferta cursos especials curs 2023-24.
– Treball ODS5 curs 2022-23.
– Participació Programa Erasmus+.

Sessió 2 31/10/2023
– Aprovació sense esmenes i per consens de l’acta de la sessió anterior.
– Aprovació PGA curs 2023-24.
– Informació procés renovació CE curs 2023-24.

Sessió 3 13/12/2023
– Constitució nou Consell Escolar.

Sessió 4 31/01/2024
– Aprovació liquidació exercici 2023.
– Aprovació pressupost exercici 2024.

Sessió 5 28/06/2024
– Actualització PEC.
– Actualització EDC.
– Aprovació PI.
– Aprovació calendari escolar curs 2024-25 i marc horari.