Acords Consell Escolar

Sessió 1 17/09/2020

– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Donar el vist-i-plau a la Memòria Final del curs 2019-20 per consens.
– Aprovar el Pla d’organització de l’EOI de Viladecans per el curs 2020-21 per consens.
– Donar el vist-i-plau a les actualitzacions de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre per consens. Versió 10.

Sessió 2 04/11/2020

– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Aprovar la PGA per al curs 2020-21.
– Aprovar les modificacions al Pla d’organització de l’EOI de Viladecans per el curs 2020-21 per consens.

Sessió 3 27/01/2021

– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Aprovar la liquidació del pressupost de l’any 2020 per consens.
– Aprovar el pressupost de l’any 2021 per consens.