Acords Consell Escolar

Sessió 1 14/09/2022
– Aprovació sense esmenes i per consens de l’acta de la sessió anterior.
– Presentació Memòria Final curs 2022-23.
– Presentació línies d’actuació del Projecte de Direcció.
– Aprovació activitats culturals curs 2022-23.
– Aprovació oferta cursos especials curs 2022-23.
– Treball ODS13 curs 2022-23.
– Participació Programa Erasmus+.

Sessió 2 19/10/2022
– Aprovació PGA 2022-23