Acords Consell Escolar

Sessió 1 17/09/2020

– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Donar el vist-i-plau a la Memòria Final del curs 2019-20 per consens.
– Aprovar el Pla d’organització de l’EOI de Viladecans per el curs 2020-21 per consens.
– Donar el vist-i-plau a les actualitzacions de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre per consens. Versió 10.