Consell escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar de l’EOI de Viladecans està format per:

Rodrigo Alonso. Director.
Rosaura González. Cap d’Estudis
Representant de l’Ajuntament Pepi Vázquez
Representant del professorat Francisco Javier Jiménez
Representant del professorat Marta Pombo
Representant del professorat Ana González
Representant del professorat Susana Litrán
Representant del professorat Estefania Rodríguez
Representant de l’alumnat Covadonga Rosete Ruiz
Representant de l’alumnat María del Carmen Jiménez Iborra
Representant de l’alumnat M. Teresa Calero Almodóvar
Representant de l’alumnat Josep Maria Ferré Sabaté
Representant de l’alumnat María Eugenia Finetti Motos
Representant del PAS Joan Morenilla Ruiz
Francisco Redondo. Secretari