Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany
Estefania Rodríguez

Cap de departament d’Anglès
Rosaura González

Cap departament de Francès
Ana González