CPD Sant Boi de Llobregat

Des del curs 2020-21 comptem amb un Centre Públic Delegat (CPD) a Sant Boi de Llobregat, als espais de l’Institut Marianao. Un CPD és un centre que imparteix estudis d’EOI i depèn d’una EOI. En el nostre cas oferim estudis de nivells A2, B1, B2.1 i B2.2 i els corresponents certificats oficials.

 

Oferta educativa curs 2023-24

A2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

ANA2_DT16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Professorat a determinar. Aula a determinar

B1: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

ANB1-DT 16:30: Dimarts/dijous de 16:30 a 18:45 hores. Marina Checa. Aula a determinar
ANB1-DT 18:45: Dimarts / dijous 18:45 a 21:00 hores. Marina Checa. Aula a determinar

B2.1

ANB2.1-DL16:30: Dilluns / dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Marian Penfold. Aula a determinar
ANB2.1-DL18:45: Dilluns / dimecres de 18:45 a 21:00 hores. Marian Penfold.  Aula a determinar

B2.2

ANB2.2-DT18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Professorat a determinar.  Aula a determinar

Oferta educativa curs 2022-23

ANGLÈS-Oferta al Centre Públic Delegat (CPD de Sant Boi de Llobregat) als espais de l’Institut Marianao.

A2: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell A2

ANA2_DT16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Raquel Muñoz. Aula 6

B1: En superar aquest curs s’obté el certificat oficial de nivell B1

ANB1-DL 16:30: Dilluns/dimecres de 16:30 a 18:45 hores. Marina Checa. Aula 5
ANB1-DL 18:45: Dilluns / dimecres 18:45 a 21:00 hores. Marina Checa. Aula 5

B2.1

ANB2.1-DT16:30: Dimarts / dijous de 16:30 a 18:45 hores. Marian Penfold. Aula 5
ANB2.1-DT18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Marian Penfold.  Aula 5

B2.2

ANB2.2-DT18:45: Dimarts / dijous de 18:45 a 21:00 hores. Raquel Muñoz.  Aula 6

Als espais de l’Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat.

Calendari escolar

Consulteu el calendari escolar

Consulta de l’expedient i qualificacions

Accés al vostre expedient i qualificacions acadèmiques

Exàmens finals