Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 20xx-xx

Instruccions generals preinscripció i matrícula curs 20xx-xx

Calendari de preinscripció i matrícula curs 20xx-xx

Oferta Educativa Curs 2020-21

Per accedir a l’Escola és Obligatori:

Tenir 16 anys complerts el dia 31 de desembre de 2019. També hi poden accedir els candidats que tinguin 14 anys complerts el dia 31 de desembre de 2019 (només per a seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria).

Procés de Matrícula dels nous alumnes

  1. Preinscripció
  2. Test de Nivell – (per a nivells superiors a 1r i 1rA).
  3. Sorteig
  4. Matrícula
  5. Adjudicació de places vacants

1 Preinscripció

La preinscripció és només telemàtica i es durà a terme entre els dies x de setembre a les 9:00 hores i el x de setembre de 2019 a les 15:00 hores. El dia x de setembre amb horari de 10:00 a 14:00 hores, es podrà realitzar la preinscripció a la seu de l’EOI.

Els candidats que vulguin fer arribar certificats d’exempció de la prova de nivell ho hauran de fer també dins d’aquest mateix termini.

2 Test de Nivell

Els alumnes nous que tinguin coneixements previs de l’idioma i que demanin un nivell superior a primer, hauran de fer les proves de test de nivell o tenir un certificat oficial de qualsevol altra Escola Oficial d’Idiomes o alguna de les titulacions especificada com a equivalent a les taules d’exempcions.

Dates i Horaris del Test de Nivell

Els dies xx, xx i xx de setembre. Consulteu el calendari per informar-vos dels horaris i idiomes de cada dia.

El dia de la prova de nivell caldrà portar:
– DNI de la persona que ha de fer el test de nivell
– Resguard de la sol·licitud de preinscripció

* L’escola publicarà els candidats assignats per fer el tets de nivell a cada horari.
**Els candidats hauran de presentar-se a realitzar el test de nivell  el dia i hora que els sigui assignat i que es publicarà a la web de l’escola.

*Tria de grup i horari després de la publicació de resultats del test de nivell
Desprès de la publicació del resultat del test , cal que entreu a l’aplicatiu i seleccioneu els grups i horaris desitjats, entre el xx de setembre, a partir de les 12:00 hores, i el xx de setembre fins a les 13:00 hores. En cas de no seleccionar els grups i horaris, es quedarà fora del procés d’assignació de places i la seva sol·licitud passarà al procés de segona matriculació. 

*Els candidats que en el moment de fer la preinscripció indiquin estar en possessió d’alguna de les certificacions que es recullen a la taula d’exempcions hauran de fer arribar aquesta documentació a l’escola de manera presencial dins l’horari d’atenció al públic, o fent servir la opció de l’aplicatiu de preinscripció entre el dia x de setembre a les 9:00 hores  i el dia x de setembre a les 15:00 hores.

3 Sorteig i publicació d’adjudicació de les llistes d’admesos

Si el  nombre d’alumnes preinscrits supera el nombre de places disponibles, aquestes s’assignaran per sorteig.

El dia xx de setembre a partir de les 18:00 hores es podrà consultar el resultat de l’adjudicació de places, que es realitzarà mitjançant sorteig públic a la seu del Departament d’Educació: Via Augusta 202-222, Barcelona

La matrícula es formalitzarà telemàticament des del xx de setembre, a partir de les 18:00 hores, fins al xx de setembre a les 23:59 hores.

  • En cas que accediu directament a un nivell superior a 1r o 1rA amb un certificat, cal que el feu arribar al centre presencialment, per correu electrònic (consultes@eoiviladecans.com) o fent servir la opció de l’aplicatiu de preinscripció fins el dia x de setembre a les 15:00 hores.
  • En cas de tenir alguna exempció o bonificació de l’import de la matricula, cal que presenteu a l’escola físicament o per correu electrònic (consultes@eoiviladecans.com) la documentació acreditativa abans del xx de setembre.
  • Cursos d’Estiu d’Escola Oficial d’Idiomes. Els alumnes que hagin cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 20xx podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin completat un curs d’estiu en la modalitat B d’un nivell podran accedir al nivell següent

En cas de no obtenir un a plaça en el sorteig del dia xx, cal consultar la llista d’espera. Un cop s’hagi realitzat la matrícula de les places adjudicades, en cas de trobar-se en la llista d’espera, caldrà realitzar la matrícula de manera telemàtica entre els dies xx de setembre a partir de les 12:00 hores i el xx de setembre fins les 23.59 hores.

5 Adjudicació places vacants

En el cas que un cop s’hagi realitzat tot el procés de matrícula del nou alumnat encara hi hagués alguna vacant es realitzarà la matrícula de les places vacants. El dia xx de setembre a partir de les 12:00 hores per a les places d’anglès i el dia xx a partir de les 9:00 hores per a les places de la resta d’idiomes i també d’anglès.

 

Calendari setembre 2019

 Del x al x de setembre Preinscripció telemàtica (tots els alumnes) 
       x de setembre Sorteig per a la prova de nivell a les 10 hores als serveis centrals del Departament d’Educació (per als idiomes i centres on la demanda superi l’oferta).Consulta pública dels resultats del sorteig a partir de les 18 hores.
  xx, xx i xx de setembre Test de nivell anglès, alemany i francès d’acord amb el calendari
      xx de setembre Sorteig d’adjudicació de places a les 14 hores als serveis central del Departament d’Educació.
Del xx al xx de setembre Matrícula telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica.
Del xx al xx de setembre Matrícula telemàtica llista espera mitjançant l’aplicació informàtica.


Procés de matrícula dels antics alumnes:

Els antics alumnes hauran de matricular-se els dies i hores indicats en aquest document informatiu. Si hi hagués alguna incidència dins del procés de matrícula dels antics alumnes, l’interessat haurà de posar-se en contacte amb l’escola.
La matrícula serà telemàtica i caldrà realitzar-la accedint a l’aplicatiu de matrícula que estarà actiu un cop comenci el procés.
La primera franja obrirà el dia x de juliol a les 9:00 i les següents granges aniran obrint a les 00:00 del dia corresponent.
Recordeu que l’obertura d’una franja de matrícula nova NO implica el tancament de l’anterior sinó que són obertures progressives.

Taxes

D’acord amb l’Ordre ENS/100/2015, Llei 4/2017 de 28 de març i Llei 5/2017 de 28 de març els imports de matrícula a les EOI seran els següents:

Taxes de matrícula cursos anuals (anglès i francès)

Tipus de taxa Preu 1a matrícula Preu 2a vegada Preu 3a vegada
Ordinària 1r, 2n i C1 275,00€ + *30€ 357,50€ + *30€ 495,00€ + *30€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 1r, 2n i C1
137,50€ + *30€ 178,75€ + *30€ 247,50€ + *30€
Ordinària 3r, 4t i 5è 286,00€ + *30€ 351,80€ + *30€ 514,80€ + *30€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 3r, 4t i 5è
143,00€ + *30€ 185,90€ + *30€ 257,40€ + *30€
2. nombrosa esp. Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€
Discapacitat igual
o superior 33%
Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€
Víctimes terrorisme,
cònjuges i fills
Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€

Taxes de matrícula cursos flexibilitzats (alemany)

Tipus de taxa Preu 1a matrícula Preu 2a vegada Preu 3a vegada
Ordinària 1r i 2n 137,50€ + *15€ 178,75€ + *15€ 247,50€ + *15€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 1r i 2n
68,75€ + *15€ 89,40€ + *15€ 123,75€ + *15€
Ordinària 3r, 4t i 5è 143,00€ + *15€ 185,90€ + *15€ 257,40€ + *15€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 3r, 4t i 5è
71,50€ + *15€ 92,95€ + *15€ 128,70€ + *15€
2. nombrosa esp. Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€
Discapacitat igual
o superior 33%
Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€
Víctimes terrorisme,
cònjuges i fills
Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€

*Aquests import correspon a l’aportació de l’alumnat per al curs 20xx-xx i és el mateix a totes les EOI de Catalunya. Aquest import està aprovat pel Consell Escolar del centre.

PAGAMENT

A qualsevol oficina de “La Caixa” fent servir “ServiCaixa” o línia oberta.

TERMINI

Fins a 24 hores a partir de la data de matrícula.