Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2022-23

Instruccions generals preinscripció i matrícula curs 2022-23

Instruccions generals preinscripció i matrícula C2.1 d’anglès curs 2022-23

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2022-23

Oferta Educativa Curs 2022-23

Per accedir a l’Escola és Obligatori:

Tenir 16 anys complerts el dia 31 de desembre de 2022. També hi poden accedir els candidats que tinguin 14 anys complerts el dia 31 de desembre de 2022 (només per a seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria).

Procés de Matrícula dels nous alumnes

  1. Preinscripció
  2. Test de Nivell – (per a nivells superiors a A1 i A1A).
  3. Sorteig
  4. Matrícula
  5. Adjudicació de places vacants

1 Preinscripció

La preinscripció és només telemàtica i es durà a terme entre els dies 31 d’agost a les 9:00 hores i el 5 de setembre de 2021 a les 14:00 hores. El dia 5 de setembre amb horari de 09:00 a 14:00 hores, es podrà realitzar la preinscripció a la seu de l’EOI.

La preinscripció als estudis de nivell C2.1 d’anglès es farà en aquest enllaç entre els dies 31 de setembre a les 9:00 hores i el 5 de setembre de 2021 a les 14:00 hores. El dia 5 de setembre amb horari de 09:00 a 14:00 hores, es podrà realitzar la preinscripció a la seu de l’EOI a Viladecans.

Els candidats que vulguin fer arribar certificats d’exempció de la prova de nivell ho podran fer fins el 13 de setembre.

2 Test de Nivell

Els alumnes nous que tinguin coneixements previs de l’idioma i que demanin un nivell superior a primer, hauran de fer les proves de test de nivell o tenir un certificat oficial de qualsevol altra Escola Oficial d’Idiomes o alguna de les titulacions especificada com a equivalent a les taules d’exempcions.

Dates i Horaris del Test de Nivell

El test de nivell d’anglès, alemany i francès es realitzarà en línia entre els dies 31 d’agost i 11 de setembre

*Tria de grup i horari un cop fet el test de nivell o si s’ha adjuntat un certificat d’exempció del test; entre el dia 31 d’agots i el 14 de setembre a les 12:00. 
Desprès de la publicació del resultat del test , cal que entreu a l’aplicatiu general  o a l’aplicatiu de preinscripció al nivell C2.1 d’anglès i  seleccioneu els grups i horaris desitjats, entre el 31 d’agost i el 14 de setembre fins a les 12:00 hores. En cas de no seleccionar els grups i horaris, es quedarà fora del procés d’assignació de places i la seva sol·licitud passarà al procés de segona matriculació. 

*Els candidats que en el moment de fer la preinscripció indiquin estar en possessió d’alguna de les certificacions que es recullen a la taula d’exempcions hauran de fer arribar aquesta documentació a l’escola de manera presencial dins l’horari d’atenció al públic, o fent servir la opció de l’aplicatiu de preinscripció entre el dia 31 d’agost i el dia 14 de setembre.

3 Sorteig i publicació d’adjudicació de les llistes d’admesos

Si el  nombre d’alumnes preinscrits supera el nombre de places disponibles, aquestes s’assignaran per sorteig.

El dia 15 de setembre a partir de les 20:00 hores es podrà consultar el resultat de l’adjudicació de places, que es realitzarà mitjançant sorteig públic a la seu del Departament d’Educació: Via Augusta 202-222, Barcelona.
Per al nivell C2.1 d’anglès el resultat del sorteig es podrà consultar el dia 16 de setembre a partir de les 20:00 hores.

La matrícula es formalitzarà telemàticament des del 14 de setembre, a partir de les 20:00 hores, fins el 19 de setembre a les 23:59 hores.
En el cas del nivell C2.1 d’anglès la matrícula es farà entre les 20:00 hores del 15 de setembre i les 23:59 hores del 19 de setembre.

  • En cas que accediu directament a un nivell superior a A1 o A1A amb un certificat, cal que el feu arribar al centre presencialment, per correu electrònic (consultes@eoiviladecans.com), presencialment o fent servir la opció de l’aplicatiu de preinscripció fins el dia 14 de setembre a les 12:00 hores.
  • En cas de tenir alguna exempció o bonificació de l’import de la matricula, cal que presenteu a l’escola físicament o per correu electrònic (consultes@eoiviladecans.com) la documentació acreditativa abans del 14 de setembre.
  • Cursos d’Estiu d’Escola Oficial d’Idiomes. Els alumnes que hagin cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 2022 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin completat un curs d’estiu en la modalitat B d’un nivell podran accedir al nivell següent

En cas de no obtenir un a plaça en el sorteig del dia 14 i 15 (anglès C2.1), cal consultar la llista d’espera i llista d’espera de C2.1 d’anglès. Un cop s’hagi realitzat la matrícula de les places adjudicades, en cas de trobar-se en la llista d’espera, caldrà realitzar la matrícula de manera telemàtica entre els dies 21 de setembre a partir de les 12:00 hores per a anglès i el 22 de setembre de les 9:00 les 23.59 hores per a la resta d’idiomes.

5 Adjudicació places vacants

En el cas que un cop s’hagi realitzat tot el procés de matrícula del nou alumnat encara hi hagués alguna vacant es realitzarà la matrícula de les places vacants. El dia 20 de setembre a partir de les 12:00 hores per a les places d’anglès i el dia 21 a partir de les 9:00 hores per a les places de la resta d’idiomes i també d’anglès.

 

Calendari setembre 2022 

 Del 31 d’agots al 5 de setembre Preinscripció telemàtica (tots els alumnes) 
       14 de setembre Sorteig assignació places tots els idiomes i nivells excepte anglès C2 a les 10 hores als serveis centrals del Departament d’Educació (per als idiomes i centres on la demanda superi l’oferta).Consulta pública dels resultats del sorteig a partir de les 20:00 hores.
15 de setembre Sorteig assignació places anglès C2 a les 10:00. Consulta resultats assignació de places i a partir de les 20:00.
  31 d’agost al 12 de setembre Test de nivell en línia anglès, alemany i francès
Del 14 de setembre a les 20:00 fins al 16 de setembre a les 23:59 Matrícula en línia tots els idiomes i nivells excepte angles C2.
Del 15 de setembre a les 20:00 fins al 19 de setembre a les 23:59 Matrícula en línia anglès C2.
20 de setembre  Matrícula en línia places vacants anglès a partir de les 12:00
21 de setembre Matrícula en línia places vacants tots els idiomes a partir de les 9:00 fins les 23:59


Procés de matrícula dels antics alumnes:

Els antics alumnes hauran de matricular-se els dies i hores indicats en aquest document informatiu. Si hi hagués alguna incidència dins del procés de matrícula dels antics alumnes, l’interessat haurà de posar-se en contacte amb l’escola.
La matrícula serà telemàtica i caldrà realitzar-la accedint a l’aplicatiu de matrícula (grups de l’EOI de Viladecans) i en aquest aplicatiu de matrícula (grups CPD de Sant Boi de Llobregat) i en aquest aplicatiu per als candidats de C2.1 d’anglès que estaran actius un cop comenci el procés.
La primera franja obrirà el dia 1 de juliol a les 9:00 i les següents granges aniran obrint a les 00:00 del dia corresponent.
Recordeu que l’obertura d’una franja de matrícula nova NO implica el tancament de l’anterior sinó que són obertures progressives.

Taxes i pagaments