Projecte educatiu de centre (PEC)

La darrera versió del PEC de l’EOI de Viladecans es va aprovar el 23 de març 2017.