Anglès

Professorat departament d’anglès

Rosaura González: Cap de departament
Rodrigo Alonso
Daniel Arador
Francisco Redondo
Eddy Verdy


Horari d’atenció alumnes

Rodrigo Alonso: dilluns 15:30-16:30
Rosaura González: dilluns 15:30-16:30
Francisco Redondo: dijous 15:30-16:30
Daniel Arador: dimarts 15:30-16:30
Eddy Verdy: dimarts 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves