Anglès

Professorat departament d’anglès

Rosaura González: Cap de departament
Ester Escudero: Cap de departament adjunt
Rodrigo Alonso
Marina Checa
Vanessa Fernández del Viso
Antoni Real
Francisco Redondo


Horari d’atenció alumnes

Rodrigo Alonso: dilluns 15:30-16:30
Marina Checa: dijous 15:30-16:30
Ester Escudero: dimarts 15:30-16:30
Vanessa Fernández del Viso: dilluns 15:30-16:30
Rosaura González: dilluns 15:30-16:30
Antoni Real: dimarts 15:30-16:30
Francisco Redondo: dijous 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves