Anglès

Professorat departament d’anglès

Rosaura González: Cap de departament
Rodrigo Alonso
Daniel Arador
María Carballal
Francisco Redondo


Horari d’atenció alumnes

Rodrigo Alonso: dilluns 15:30-16:30
Daniel Arador: dimarts 15:30-16:30
María Carballal: dimarts 14:00-15:00
Rosaura González: dilluns 15:30-16:30
Francisco Redondo: dimecres 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves