Activitats culturals

Els departaments didàctics organitzen amb regularitat activitats culturals i de la mateixa manera hi ha activitats culturals de tota l’escola. L’assistència a aquestes activitats és obligatòria i els continguts impartits en les mateixes pot ser també objecte d’avaluació.

1apsc932015