CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES CERTIFICACIÓ B1, B2 i C1

Convocatòria extraordinària (B1, B2 i C1 anglès)
Inscripció a partir de les 9 hores del 14 de novembre fins al 18 de novembre de 2022

– Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022
En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada) a: consultes@eoiviladecans.com o personalmente a la secretaria del centre fins al 19 de desembre de 2022.
– Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2022.
– Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2022.
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022
Mostres de les proves.
– Calendari i horari de les proves: prova escrita 3 de febrer de 2023. Convocatòria: 15:30 hores; inici de la prova: 16:00.
– Prova d’expressió i interacció oral segons convocatòria lliurada als candidats el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats provisionals a partir del 20 de febrer de 2023.
– Presentació de reclamacions: fins a les 12:00 hores del 23 de febrer de 2023.
– Qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023.

Convocatòria ordinària (B1, B2 i C1 alemany, anglès i francès).
Inscripció a partir de les 9:00 hores del 27 de febrer fins al 3 de març de 2023.
– Pagament de la taxa: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22:00 hores).
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023.
En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada) a: consultes@eoiviladecans.com o personalmente a la secretaria del centre fins al 28 de març de 2023.
– Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023.
– Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023.
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023.
Mostres de les proves.
– Calendari i horari de les proves: Convocatòria prova escrita, alemany B1 9 de juny 2023 a les 15:30; anglès B1 1 de juny de 2023 a les 15:30; francès B1 2 de juny de 2023 a les 15:30; alemany B2 15 de juny de 2023 a les 15:30; anglès B2 9 de juny de 2023 a les 15:30; francès B2 12 de juny de 2023 a les 15:30; anglès C1 26 de maig de 2023 a les 15:30, anglès C2 29 de maig de 2023.
– Prova d’expressió i interacció oral segons convocatòria lliurada als candidats el dia de la prova escrita.
– Publicació de resultats provisionals a partir del 26 de juny de 2023.
– Reclamacions: fins les 12:00 hores del 29 de juny de 2023.
– Qualificacions definitives: 30 de juny de 2023.