CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES CERTIFICACIÓ B1, B2 i C1

Convocatòria extraordinària (B1, B2 i C1 anglès)
Inscripció a partir de les 9 hores del 13 de novembre fins al 17 de novembre de 2023

– Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 20 de novembre de 2023 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2023
En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada) a: consultes@eoiviladecans.com o personalmente a la secretaria del centre fins al 19 de desembre de 2023.
– Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2023.
– Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2023.
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2023
Mostres de les proves.
– Calendari i horari de les proves: prova escrita 2 de febrer de 2023. Convocatòria: 15:30 hores; inici de la prova: 16:00.
– Prova d’expressió i interacció oral segons convocatòria lliurada als candidats el dia de la prova escrita.
Publicació de resultats provisionals a partir del 19 de febrer de 2024.
– Presentació de reclamacions: fins a les 12:00 hores del 22 de febrer de 2024.
– Qualificacions definitives: 23 de febrer de 2024.

Convocatòria ordinària (B1, B2 i C1 alemany, anglès i francès).
Inscripció a partir de les 9:00 hores del 26 de febrer fins a l’1 de març de 2024.
– Pagament de la taxa: fins al 4 de març de 2024 (abans de les 22:00 hores).
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2024.
En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada) a: consultes@eoiviladecans.com o personalmente a la secretaria del centre fins al 22 de març de 2024.
– Data límit per comunicar errades en les dades personals: 22 de març de 2024.
– Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 22 de març de 2024.
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 d’abril de 2024.
Mostres de les proves.
– Calendari i horari de les proves: Convocatòria prova escrita, alemany B1 7 de juny 2024 a les 15:30; anglès B1 29 de maig de 2024 a les 15:30; francès B1 3 de juny de 2024 a les 15:30; alemany B2 13 de juny de 2024 a les 15:30; anglès B2 31 de maig de 2024 a les 15:30; francès B2 10 de juny de 2024 a les 15:30; anglès C1 27 de maig de 2024 a les 15:30, anglès C2 24 de maig de 2024.
– Prova d’expressió i interacció oral segons convocatòria lliurada als candidats el dia de la prova escrita.
– Publicació de resultats provisionals, 25 de juny de 2024.
– Reclamacions: fins les 12:00 hores del 28 de juny de 2024.
– Qualificacions definitives: 1 de juliol de 2024.