Trasllat de matrícula

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà de forma presencialment a l’escola de destinació o mitjançant aquest formulari, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Un cop resolta la sol·licitud ens posarem en contacte amb vosaltres, no més tard del 19 de juliol, per notificar-vos l’acceptació o la denegació del trasllat.

ATENCIÓ: Un cop acceptat i confirmat el trasllat, NO es podrà acceptar ni optar a qualsevol altre trasllat que s’hagués sol·licitat en una altra EOI.

Nou horari secretaria

Fins el 20 de setembre,  l’escola estarà oberta de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00

Consulta de notes curs 2021-2022


– Publicació oficial de les notes del curs 2021-2022 per a l’alumnat oficial i lliure: 23 de juny 2022 (a partir de les 00:01h).
Les notes es publiquen en línia. Per fer la consulta de notes aneu als següents enllaços: