Les Escoles Oficials d’Idiomes

Trobareu tota la informació sobre les Escoles Oficials d’Idiomes (estructura, currículum, pràctiques educatives, centres, certificats i proves i jornades i activitats) al web: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/idiomes-a-les-eoi/

També podeu consultar el mapa escolar de les EOI

A les EOI es poden estudiar quinze idiomes diferents, des del nivell A1 fins al C2, en el cas de l’anglès o el català. Consulteu l’oferta de cada EOI al seu web o a https://triaeducativa.gencat.cat/ca/idiomes/