Convalidacions UPC

Els certificats de l’EOI són a la Taula de certificats del Consell Interuniversitari de Catalunya i tenen validesa oficial a la UPC per acreditar la competència en una tercera llengua.

La UPC convalida cada certificat de l’EOI de nivell Intermedi B1 i B2, i de nivell avançat C1 i C2 per 4 ECTS. Pel que fa als cursos de l’EOI d’anglès, francès, alemany o italià dels nivells del MECR l’UPC convalida 1 ECTS per cada 10 hores que tingui el curs.

Més informació a: Procediments administratius vinculats a la Normativa acadèmica.