Avís legal

En compliment del que preveu l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que https://agora-eoi.xtec.cat/eoiterrassa és un domini de l’Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa (Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació) amb domicili social al C/ Vic, 3, 08223, Terrassa, telèfon +34 93 786 11 00 i fax +34 93 786 17 54, correu electrònic general eoiterrassa@xtec.cat. L’EOI Terrassa té el CIF Q5856378D.

Condicions de pagament

 1. l’EOI Terrassa no es dedica a la venta de productes i, per tant, no realitza enviaments, el client no pot retornar productes, ni és possible cancelar comandes. Sí que és possible sol·licitar una devolució del pagament.
 2. L’import de la matrícula dona dret a l’assistència al curs matriculat i, en cas de nivells de certificació (B1, B2, C1 i C2), també dona dret a la realització d’una prova de certificació a final de curs.
 3. El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes dóna dreta a accedir a la plataforma virtual i als materials didàctics del curs matriculat.
 4. En cas de voler sol·licitar una devolució de taxes o preus públics cal consultar el punt 5 Devolució de taxes, de l’apartat Tràmits de l’alumnat al web del centre.
 5. Els preus que es paguen a l’EOI Terrassa, ja siguin taxes o preus públics, estan regulats per les següents ordres:
  • Taxes:  ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació (en aquest enllaç).
  • Preus públics:  ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació (en aquest enllaç).
  • Preus públics: ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació (en aquest enllaç).
 6. D’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (en aquest enllaç), d’educació els centres podran recollir les dades personals que siguin necessàries per a l’exercici de la funció educativa i orientadora, sense demanar-ne el consentiment. La incorporació d’un alumne a un centre educatiu implica el consentiment per al tractament de les seves dades i, quan escaigui, la cessió de dades procedents del centre on hagi estat escolaritzat anteriorment. Si l’ús de les dades no és específicament el de “funció educativa i orientadora” o bé les dades que es demanen no justifiquen aquesta funció, cal demanar el consentiment de la persona interessada, o del seu representant en el cas dels menors.
 7. Aquesta pàgina web no utilitza cookies.