Cursos especials 1r quadrimestre

1er QUADRIMESTRE DEL CURS 2023-24 (OCTUBRE – FEBRER)

Anglès
Japonès 

    


Anglès


English in Media – (30 hores – 15 sessions)

Curs per introduir-se a la llengua dels mitjans de comunicació i millorar aspectes com el vocabulari i l’expressió oral.

Nivell exigit: B2

Horari: Dijous 18.00h – 20.00h

Inici: 19/10/2023- Preu: 219,00 euros

Professor: Frank Mortés

Atenció individual del professor:  frank@parlem.cat

Sessió informativa presencial: dia 9 a les 19.00h

 S’ha sol·licitat reconeixement d’aquest curs com activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Formulari d’inscripció: AQUÍJaponès 

Curs especial de Japonès– (30 hores – 12 sessions: 8 presencials i 4 online en format sincrònic)

Curs de llengua instrumental d’iniciació a la llengua i  la cultura japoneses.

Horari: Dilluns 18.30h – 21.00h

Inici: 20/11/2023- Preu: 112,00 euros

Professora: Raquel Tadeo

Atenció individual de la  professora:  rtadeo@uoc.edu

S’ha sol·licitat reconeixement d’aquest curs com activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Formulari d’inscripció: AQUÍ


Matriculació d’alumnes


Anglès:

Places limitades.

En cas de no tenir acreditat el nivell o per informació personal: Test/Entrevista amb el professorat:

  • Anglès:  contactar amb el professor frank@parlem.cat

Matrícula telemàtica. A partir del 4 d’octubre 2023

 

Japonès:

Places limitades.

Matrícula telemàtica. A partir del 2 de novembre 2023

 

Documentació.

Cal enviar escanejats a cursosespecials@eoiterrassa.cat els següents documents:

  • resguard de pagament
  • DNI/NIE/Passaport.
  • document acreditatiu de la reducció/exempció de taxes, si escau.

Cap matrícula serà vàlida sense el correu de confirmació que es trametrà des de l’escola un cop comprovat el pagament.

Reducció/exempció del preu públic.

  • Reducció del 50%: famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.
  • Exempció: famílies nombroses de categoria especial, persones amb una discapacitat mínima del 33%, víctimes del terrorisme, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció o renda activa d’inserció i víctimes de violència de gènere.

Informació addicional.

  • La matrícula es tancarà en el moment que es cobreixin les places disponibles.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.
  • Aquests cursos estan pendents d’autorització. En cas que no s’obtingués, el centre ho comunicaria a l’alumnat i li retornaria l’import pagat.

Avaluació:  En acabar el curs es lliurarà un certificat acreditatiu a l’alumnat que hagi assistit a un 80% de les classes.