Antic i nou alumnat

Antic alumnat

Antic alumnat:  qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula d’antics alumnes es realitza on-line durant la primera quinzena del mes de juliol de cada any. Consulteu el nostre web per informació més específica.

Per formalitzar la matrícula cal que entreu a la pestanya >EXPEDIENT del web de l’EOI Terrassa (o cliqueu aquest enllaç) i seguiu les instruccions.

Recordeu que teniu a la vostra disposició, uns tutorials per ajudar-vos a moure-us dins l’Àrea d’alumnat: AQUÍ

Nou alumnat

Nou alumnat:  qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Terrassa.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

ATENCIÓ: L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:
– Per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre).
– Per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre). Cal aportar justificació: certificat del vostre centre de secundària on s’especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant.

-Preinscripció nou alumnat
La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI de Terrassa. Es fa telemàticament a final d’agost principi de setembre a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

– La preinscripció pot ser:

 • A Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Amb Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.

  En aquest cas s’haurà de fer el test de nivell online pel que fa a anglès, alemany i francès. Per la resta d’idiomes (àrab i italià) s’haurà de venir a l’escola el dia assenyalat.

 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1:NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

– La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica. (consulteu horaris cada any al web)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI.

– Proves de nivell

 • El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 • Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova en cas que no es faci online
 • La NO presentació al test de nivell o la no realització suposa l’anul·lació de la preinscripció

 

Cursos monogràfics

També l a l’EOI de Terrassa, cada quadrimestre s’ofereix cursos monogràfics, per més informació, cliqueu:  aquí

 

Si vols saber més sobre les EOI clica aquí.