Preinscripció del nou alumnat Curs 2023-2024

Calendari de preinscripció i matrícula a les EOIs curs 2023-2024

Calendari per als nivells de l’A1 al C1

– Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris, consultable al web del centre: aquí

– Publicació de l’oferta de places: 21 de juliol de 2023.

– Presentació telemàtica de sol·licituds: A partir de les 9.00 h del 4 de setembre fins a les 14 hores del 13 de setembre de 2023. Aquí

– Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2023 fins a les 14 hores.

– Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l’exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer: del 4 al 13 de setembre de 2023, fins a les 17 hores.

-Test de nivell àrab, català i italià presencial: els dies 12 i 13 de setembre de 2023 (16:30-19:30)

  • TN àrab (aula 15)
  • TN català : a l’EOI de Sabadell
  • TN italià (aula 13)

Per als idiomes per als quals estigui disponible un test de nivell telemàtic (alemany, anglès i francès), el període per a fer-lo s’inicia en el moment de fer la preinscripció i fins a les 17.00 hores del 13 de setembre.

– Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell de forma presencial): des de les 18 hores del 14 de setembre de 2023 fins a les 10 hores del 15 de setembre de 2023.

– Sorteig per a l’assignació de places: 15 de setembre de 2023, a les 12 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 20 hores, a l’aplicació de la preinscripció.

– Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20.00 hores del 15 de setembre fins a les 23.59 hores del 19 de setembre de 2023.

– Període de matriculació en línia de les places vacants: 21 de setembre de 2023 des de les 12 hores (anglès); 22 de setembre de 2023 des de les 9 hores fins a les 23.59 hores (tots els idiomes, anglès inclòs).

Per més informació, consulteu: