Horaris de Classe

CURS 2024-25

IMPORTANT:

Els horaris publicats per al curs 2024-2025 poden estar sotmesos a canvis.

A l’EOI Terrassa el curs 2024-2025 hi haurà cursos presencials i semi-presencials.

 

ALEMANY ANGLÈS ÀRAB CATALÀ FRANCÈS ITALIÀ

 

ALEMANY


Idioma
Curs
Grup
Horari Dies de classe
Aula
Pis
Professor/a
Alemany
A1
A1A
9:15-11:30* dilluns i dimecres 10 2n pis Carmen Bogner
Alemany
A1
A1B
16:00-18:15* dilluns i dimecres 8 2n pis María Pérez
Alemany
A1
A1C
18:45-21:00* dilluns i dimecres 8 2n pis María Pérez
Alemany
A1
A1D
SEMI
18:45-21:00* dimarts i dijous 10 2n pis Carmen Bogner
Alemany A2 A2A 11:45-14:00* dimarts i dijous 7 2n pis Jordi Roca
Alemany
A2
A2B
16:00-18:15* dilluns i dimecres 10 2n pis Eva De Francisco
Alemany
A2
A2C
18:45-21:00* dilluns i dimecres 10 2n pis Eva De Francisco
Alemany
B1
B1A
9:15-11:30* dimarts i dijous 7 2n pis Jordi Roca
Alemany
B1
B1B
16:00-18:15* dilluns i dimecres 7 2n pis Jordi Roca
Alemany
B1
B1C
16:00-18:15* dilluns i dimecres 7 2n pis Jordi Roca
Alemany
B2.1
B2.1A
16:00-18:15* dimarts i dijous 7 2n pis Maria Trullàs
Alemany
B2.1
B2.1B
18:45-21:00* dimarts i dijous 7 2n pis Maria Trullàs
Alemany
B2.2
B2.2A
16:00-18:15* dimarts i dijous 8 2n pis Lídia Álvarez
Alemany
B2.2
B2.2B
18:45-21:00*  dimarts i dijous 8 2n pis Lídia Álvarez
Alemany
C1
C1A SEMI
18:45-21:00* dijous 10 2n pis Carmen Bogner


ANGLÈS 


Idioma
Curs
Grup
Horari Dies de classe
Aula
Pis
Professor/a
Anglès
A1
A1A
11:45-14:00* dimarts i dijous 4 1r pis Dolors Bellès
Anglès
A1
A1B
16:00-18:15* dilluns i dimecres 4 1r pis Dolors Bellès
Anglès
A1
A1C
18:45-21:00* dilluns i dimecres 4 1r pis Dolors Bellès
Anglès
A2
A2A
11:45-14:00* dimarts i dijous 6 bis 1r pis A determinar
Anglès
A2
A2B
16:00-18:15* dimarts i dijous 6 1r pis Màrius Bosch
Anglès
A2
A2C
16:00-18:15* dilluns i dimecres 1 1r pis A determinar
Anglès
A2
  A2D 18:45-21:00* dilluns i dimecres 3 1r pis Màrius Bosch
Anglès
A2
  A2E 18:45-21:00* dilluns i dimecres 1 1r pis A determinar
Anglès
B1
B1ASEMI 09:15-11:30* Dimarts 6 1r pis A determinar
Anglès B1 B1BSEMI 11:45-14:00* dimarts 6 1r pis A determinar
Anglès B1 B1CSEMI 16:00-18:15* dilluns i dimecres 6 1r pis A determinar
Anglès B1 B1D 16:00-18:15* dilluns i dimecres 5 1r pis A determinar
Anglès B1 B1E 16:00-18:15* dimarts i dijous 5 1r pis A determinar
Anglès B1 B1FSEMI 18:45-21:00* dimarts 6 1r pis A determinar
Anglès B1 B1G 18:45-21:00* dimarts i dijous 5 1r pis A determinar
Anglès B2.1 B2.1A 09:15-11:30* dimarts i dijous 2 1r pis David Santirso
Anglès B2.1 B2.1B 16:00–18:15* dilluns i dimecres 2 1r pis David Santirso
Anglès B2.1 B2.1C 16:00-18:15* dimarts i dijous 1 1r pis A determinar
Anglès B2.1 B2.1D 18:45-21:00* dilluns i dimecres 2 1r pis David Santirso
Anglès B2.1 B2.1E 18:45-21:00* dimarts i dijous 1 1r pis A determinar
Anglès B2.2 B2.2A 09:15-11:30* dimarts i dijous 6 bis 1r pis A determinar
Anglès B2.2 B2.2B SEMI 16:00-18:15* dimecres 6 1r pis Emma Hernández
Anglès B2.2 B2.2C 16:00-18:15* dimarts i dijous 3 1r pis Màrius Bosch
Anglès B2.2 B2.2D SEMI 18:45-21:00* dimecres 6 1r pis A determinar
Anglès B2.2 B2.2E 18:45-21:00* dimarts i dijous 3 1r pis Màrius Bosch
Anglès
C1
C1A
SEMI
16:00-18:15* dilluns 6 1r pis Guillem Blasco
Anglès
C1
C1B
SEMI
18:45-21:00* dimecres 6 1r pis Guillem Blasco
Anglès
C1
C1C
18:45-21:00* dilluns dimecres 5 1r pis
Anglès
C1
C1D
SEMI
18:45-21:00* dimecres 6 1r pis Guillem Blasco


ÀRAB


Idioma
Curs
Grup
Horari Dies de classe
Aula
Pis
Professor/a
Àrab
A1
A1A
16:00-18:15* dimarts i dijous 15 2n pis Àlex Queraltó
Àrab
A1
A1B
18:45-21:00* dimarts i dijous 15 2n pis Àlex Queraltó
Àrab
A2
A2A
16:00-18:15* dilluns i dimecres 15 2n pis Àlex Queraltó
Àrab
A2
A2B
18:45-21:00* dilluns i dimecres 15 2n pis Àlex Queraltó
Àrab B1.1 B1.1A 16:00-18:15* dimarts i dijous 14 2n pis Ricard Martín
Àrab
B1.2
B1.2A
18:45-21:00* dimarts i dijous 14 2n pis Ricard Martín

 


CATALÀ


Idioma
Curs
Grup
Horari Dies de classe
Aula
Pis
Professor/a
Català
C2 SEMI
C2A
09:15-11:30* dimarts  9 2n pis A determinar
Català
C2 SEMI
C2B
16:00-18:15*1 dimecres 9 2n pis A determinar
Català
C2 SEMI
C2C
18:45-21:00* dimecres 9 2n pis A determinar
Català
C2 SEMI
C2D
18:45-21:00*  dijous 9 2n pis A determinar


FRANCÈS


Idioma
Curs
Grup
Horari Dies de classe
Aula
Pis
Professor/a
Francès
A1
A1A
09:15-11:30* dimarts i dijous A Planta baixa Edith de La Marnierre
Francès
A1
A1B
16:00-18:15* dimarts i dijous C Planta baixa A determinar
Francès
A1
A1C
18:45-21:00* dilluns i dimecres A Planta baixa Edith de La Marnierre
Francès
A1
A1D
18:45-21:00* dimarts i dijous C Planta baixa A determinar
Francès
A2
A2A
09:15-11:30* dimarts i dijous B Planta baixa A determinar
Francès A2 A2B 16:00-18:15* dimarts i dijous D Planta baixa Anne Sitri
Francès A2 A2C 18:45-21:00* dimarts i dijous D Planta baixa Anne Sitri
Francès B1 B1A 11:45-14:00* dimarts i dijous D Planta baixa A determinar
Francès B1 B1B 16:00-18:15* dilluns i dimecres B Planta baixa A determinar
Francès B1 B1C 18:45-21:00* dilluns i dimecres B Planta baixa A determinar
Francès B2.1 B2.1A 16:00-18:15* dilluns i dimecres C Planta baixa A determinar
Francès B2.1 B2.1B 18:45-21:00* dilluns i dimecres C Planta baixa A determinar
Francès B2.2 B2.2A 16:00-18:15* dimarts i dijous B Planta baixa A determinar
Francès B2.2 B2.2B 18:45-21:00* dimarts i dijous B Planta baixa A determinar
Francès C1 C1A 16:00-18:15* dilluns i dimecres A Planta baixa Edith de La Marnierre


ITALIÀ


Idioma
Curs
Grup
Horari Dies de classe
Aula
Pis
Professor/a
Italià
A1
A1A
16:00-18:15* dilluns i dimecres 13 2n pis Montse Cañada
Italià
A1
A1B
16:00-18:15* dimarts i dijous 13 2n pis Toni Tena
Italià
A1
A1C
18:45-21:00* dilluns i dimecres 13 2n pis Montse Cañada
Italià
A2
A2A
16:00-18:15* dilluns i dimecres 11 2n pis Pere Crespo
Italià
A2
A2B
18:45-21:00* dilluns i dimecres 11 2n pis Pere Crespo
Italià B1
B1A
18:45-21:00* dilluns i dimecres 12 2n pis Stefania Fantauzzi
Italià B2.1 B2.1A 18:45-21:00* dimarts i dijous 13 2n pis Toni Tena
Italià B2.2 B2.2A 18:45-21:00*  dimarts i dijous 11 2n pis Pere Crespo
Italià C1 C1A SEMI 18:45-21:00*  dimarts 12 2n pis Stefania Fantauzzi

 * D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació en l’aplicació de la 18a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, a partir del gener 2022,  el nombre d’hores lectives setmanals impartides a cada grup serà de 4 hores i 30 minuts. Per tant, els horaris són:

Matins: 09:15-11:30 i 11:45-14:00

Tardes: 16:00-18:15 i 18:45-21:00

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.

 

Novetat curs 2024-2025: Cursos semipresencials

La durada total del curs semipresencial són 130 hores, igual que un curs presencial, equivalent a 4h 30m setmanals. La part presencial del curs consta d’una sessió presencial a la setmana de 2h 15m. La part no presencial és tant important com la presencial i caldrà dedicar-hi unes 2h 15m més a la setmana. Sense aquesta dedicació no es podrà seguir el curs amb normalitat. La sessió no presencial es fa de de manera autònoma en línia mitjançant la plataforma Moodle o Google Classroom amb material proporcionat pel professorat. Per fer aquesta part no presencial no cal connectar-se de manera sincrònica. NO es tracta d’una videotrucada online ni enregistrada.

Els cursos 100% presencials i semipresencials tenen el mateix preu públic o taxa i ambdós equivalen a un mínim de 130 hores lectives.

Molt important: Cal estar familiaritzat amb les tecnologies i tenir un alt grau d’autonomia per seguir un curs semipresencial de forma satisfactòria.