Cursos d’estiu 2024

INFORMACIÓ GENERAL

 • Cursos intensius presencials de llengua instrumental. Els cursos de llengua instrumental tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic d’alguna destresa i el manteniment o perfeccionament d’un idioma.
 • Les classes es plantejaran amb un enfocament comunicatiu per fomentar l’adquisició i la pràctica de la llengua en situacions de la vida real.
 • Durada: 30 hores. No són equivalents als cursos ordinaris (130 hores). Assistir a aquests cursos no dona dret a accedir directament a l’EOI al setembre com a alumne/a oficial, ni a accedir al següent nivell.
 • Per poder-se matricular cal haver complert els 14 anys.
 • Aquests cursos no formen part del programa PIA + per a docents. Encara que sigueu mestres o professors cal abonar l’import corresponent.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar els cursos abans d’iniciar les classes, si no s’arriba al mínim d’alumnat establert (entre 6 i 25 alumnes per grup). En aquest cas es retornarà l’import total de la matrícula.

IDIOMES I NIVELLS OFERTATS

Cursos de llengua instrumental d’iniciació a la llengua i la cultura de l’idioma. No cal tenir coneixements previs ni cal fer test de nivell.

 • Iniciació a l’àrab
 • Iniciació al coreà
 • Iniciació a l’esperanto
 • Iniciació a l’italià
 • Iniciació al japonès
 • Iniciació a la llengua de signes catalana
 • Iniciació al rus
 • Iniciació al xinès 

___________________________________

Cursos de llengua instrumental per consolidar el nivell. Requisit: Per fer aquests cursos d’anglès cal acreditar un coneixement equivalent al nivell escollit o estar-lo cursant. En cas de no poder acreditar el nivell, serà necessari fer el test de nivell.

 • Refresca el teu A2 d’anglès
 • Refresca el teu B1 d’anglès
 • Refresca el teu B2 d’anglès
 • Refresca el teu C1 d’anglès

DATES I HORARIS

Cursos especials de 30 hores: Del dimarts 2 al divendres 12 de juliol, de 9:00h a 12:20h.

PREU I MATRÍCULA

Preus

 • 190€ (175€ + 15€*)- Preu ordinari
 • 102,5€ (87,5€ + 15€*)- Preu amb bonificació 50% (Família nombrosa general o monoparental)
 • 15€*- Exempció (Família nombrosa especial, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes del terrorisme). Per més informacions, cliqueu AQUÍ

*15€ de gestió i recursos addicionals.

Caldrà pagar la matrícula en un termini de 48 hores després d’haver emplenat el formulari. L’ordre de pagament determinarà l’ordre de matrícula.

Termini
Fins al dijous 20 de juny, a través d’aquests formularis

Formularis de matrícula i pagament

_____________________________________

Per accedir als cursos d’anglès cal acreditar un coneixement equivalent al nivell escollit o estar-lo cursant. Si el podeu acreditar, us matriculeu directament. Si no el podeu acreditar, és necessari fer el test de nivell online, que trobareu enllaçat al formulari. El test us adjudicarà un nivell i us remetrà a la pàgina de matrícula i pagament. (A partir del 17 d’abril).

Documentació

Caldrà que adjunteu la documentació corresponent al formulari de matrícula i pagament.

Fotocòpia del DNI, passaport o NIE
Documentació acreditativa de bonificacions i exempcions
Acreditació del nivell requerit, si escau (si no caldrà fer el test de nivell).

 Anul·lació de la matrícula

 • A iniciativa de l’escola, si no s’arriba al mínim d’alumnat establert (entre 6 i 25 alumnes per grup), s’anul·larà el grup i es retornarà l’import total de la matrícula.
 • A iniciativa de l’alumnat es reemborsarà l’import pagat menys les taxes en concepte de despeses administratives (15€), sempre que l’anul·lació es faci abans d’inici del curs. No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.

CERTIFICACIÓ

 • En acabar el curs es lliurarà un certificat d’assistència i aprofitament a l’alumnat que hagi assistit a un 80% de les classes i hagi tret profit del curs de forma satisfactòria.
 • S’ha sol·licitat el reconeixement d’aquests cursos com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació.
 • Algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

DADES DE CONTACTE
Per a qualsevol consulta: cursosespecials@eoiterrassa.cat

El web de l’EOI Terrassa s’anirà actualitzant amb vacants i altres informacions fins al dia d’inici dels cursos.