Programa PIA+(professorat)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA PIA+ 2022-23
El programa PIA+ és un programa del Departament d’Educació per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari de centres educatius finançats amb fons públics. Permet que el professorat matriculat en un curs de llengua d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) pugui sol·licitar la devolució de l’ingrés de l’import base de la matrícula. La devolució es fa efectiva prèvia obtenció de la qualificació d’aprovat (APTE) o de certificat d’aprofitament (matrícula d’actualització). La devolució no inclou els costos de material, d’accés a plataformes digitals, d’expedició de títols ni les penalitzacions per repetició de curs, si escau.

El retorn de l’import de matrícula només es pot sol·licitar per un curs i per una llengua en concret.
El curs ha de tenir caràcter extensiu en el cas de les EOI (no s’hi inclouen, per tant, els cursos especials com els d’estiu, monogràfics…) o bé caràcter semestral en el cas de l’IOC.

Destinataris: professorat en actiu de centres públics, concertats i municipals.
També hi poden participar els docents dels serveis territorials d’Educació, del Consorci d’Educació de Barcelona, de les unitats de serveis centrals del Departament d’Educació, així com els inspectors i inspectores en actiu.

Llengües i cursos:
El docent pot demanar el retorn de l’import base de la matrícula per a les llengües i cursos següents:

1. Anglès: cursos EOI: B2.1, B2.2, C1 i C2
2. Alemany, francès, italià, xinès, àrab i rus: cursos EOI: tots els nivells a partir d’A1
3. Català: cursos EOI: C2

Requisits:
– Ser docent i estar en actiu en un centre públic, concertat o municipal
– Disposar de correu xtec

Actualització de matrícula EOI
Els docents que disposin d’un títol oficial expedit per una EOI o bé per l’IOC abans del 2020 i que vulguin actualitzar els coneixements d’aquella llengua poden inscriure’s en la modalitat “matrícula d’actualització”. Aquesta modalitat permet la inscripció a les mateixes llengües i nivells esmentats en els punts 1, 2 i 3.

No us oblideu de comunicar a secretaria que voleu formar part del programa PIA+

 

Més informació del Programa PIA+ AQUÍ