Certificats oficials

Les escoles oficials d’idiomes administren proves per a l’obtenció de certificats oficials dels nivells A2 – B1 – B2 – C1 – C2 (Català i Anglès) corresponents al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Si teniu dubtes pel que fa a les dates de les proves orals o voleu fer qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb el Cap de Departament de l’idioma corresponent.

Informació general sobre les proves lliures
Mostres d’exàmens de certificats
Certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua

 

PROVA LLIURE DE NIVELL C1: Si necessiteu el Full resum de la tasca 1 d’expressió oral per a la prova oral de nivell C1, cliqueu aquest enllaç.