Equip directiu

 

Càrrec adreça de correu electrònic
Horaris de visita
Directora- Perfil professional Maria Trullàs Soler mtrullas@eoiterrassa.cat dimecres de 13:00 a 15:00
Cap d’estudis- Perfil professional Montserrat Cañada Pujols mcanada@eoiterrassa.cat dijous de 10:00 a 12:00
Secretària acadèmica- Perfil professional Anne Sitri asitri@eoiterrassa.cat dimecres de 10:00 a 12:00
Coordinadora pedagògica- Perfil professional Stefania Fantauzzi sfantauzzi@eoiterrassa.cat dimecres de 16:30 a 18:30
Administradora- Perfil professional Eva de Francisco Fernández mfrancis@eoiterrassa.cat dimarts 10:00 a 12:00