Carnet d’estudiant

Per fer ús del servei de préstec cal presentar a la biblioteca, en paper o de forma digital, el carnet d’estudiant de l’escola.

Descomptes amb el carnet d’estudiant: Amb el carnet de l’EOI l’alumnat té dret a qualsevol descompte com amb qualsevol carnet d’estudiant. Com que no hi ha fotografia de carnet,  l’alumnat ha d’adjuntar el seu DNI.

Per descarregar-vos-el o imprimir-vos-el, heu d’anar al vostre expedient clicant al web de l’escola l’icona del birret (Àrea alumnat).  Estarà disponible sempre i quan hagi estat abonat l’import de 30€ en concepte d’accés a les plataformes i materials didàctics.