Carrèc de coordinació

DEPARTAMENTS

Cap de departament: Carmen Bogner

Cap de departament: David Santirso

Cap adjunt: Dolors Bellès

Cap de Departament: Àlex Queraltó

Cap de Departament: Carla Rodríguez

Cap de Departament: Jose Salazar

Cap de Departament: Pere Crespo

 

COORDINACIÓ DIGITAL

Guillem Blasco (coordigital@eoiterrassa.cat)

 

COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Maria Trullàs (mtrullas@eoiterrassa.cat)

 

COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA

Stefania Fantauzzi (sfantauzzi@eoiterrassa.cat)

 

COORDINACIÓ EN COEDUCACIÓ, CONVIVÈNCIA I BENESTAR 

Edith de La Marnierre (emarnierre@eoiterrassa.cat)