Test de nivell

Com a pas previ, comproveu si heu estat admesos al test de nivell a partir de les 18:00h del dia 6 de setembre a l’aplicatiu següent: www.eoidigital.com/preinscripcions/alumnes

Trobareu una descripció del test de nivell i una taula d’exempcions al següent enllaç Ensenyament d’Idiomes | Estudiar a Catalunya | Generalitat de Catalunya | Test de nivell.

El test de nivell a la nostra escola es farà en les dates següents:

Prova escrita (ús de la llengua i expressió escrita)

Anglès: 9 de setembre a les 17h (Aules 26 i 27 | Planta 2)

Francès: 10 de setembre a les 17h (Aula 16 | Planta 1)

Alemany: 12 de setembre a les 17h (Aula 15 | Planta 1)

Prova oral (només alumnes que vulguin/puguin accedir a un curs superior a 1r d’alemany o francès o a un curs superior a 2n d’anglès)

Les proves orals es realitzaran el mateix dia de la prova escrita. Entre les dues proves hi haurà una pausa que el professorat aprofitarà per corregir la part escrita i convocar aquelles persones que hagin de fer la part oral.

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia (DNI o NIE o Passaport), per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la prova escrita i, si s’escau, a la prova oral.