Test de nivell

Si us heu preinscrit per fer el test de nivell d’alemany o de francès, heu de venir presencialment a l’escola a fer-lo en les següents dates:

Prova escrita (ús de la llengua i expressió escrita)

Alemany: 7 de setembre a les 17h (Aula 15 | Planta 1)

Francès: 8 de setembre a les 17h (Aula 16 | Planta 1)

Prova oral (només alumnes que vulguin/puguin accedir a un curs superior a A1)

Les proves orals es realitzaran el mateix dia de la prova escrita. Entre les dues proves hi haurà una pausa que el professorat aprofitarà per corregir la part escrita i convocar aquelles persones que hagin de fer la part oral.

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia (DNI o NIE o Passaport), per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la prova escrita i, si s’escau, a la prova oral.

El test de nivell d’anglès és en línia i s’hi accedeix a través de l’aplicatiu de preinscripció. Teniu temps de fer-lo fins al dia 10 de setembre a les 23:59h.