Nou tràmit de sol·licitud de devolució de taxes i preus públics

El dia 1 de juliol es va posar en marxa, a la web de Tràmits Gencat, el nou tràmit electrònic per a sol.licitar la devolució de les taxes (B1, B2.1 i B2.2) i dels preus públics (A1, A2 i C1) de les matrícules gestionades pel Departament d’Educació:
Els alumnes que desitgin sol.licitar la devolució, hauran d’accedir a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts des d’on podran omplir el formulari de sol.licitud, que arribarà directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

També s’ha posat en marxa per part de les Oficines de Registre dels serveis territorials de Girona el servei de “tramitació atesa”, mitjançant el qual les persones que volen fer la tramitació online però no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris, són assistides pel personal del Registre per a poder dur a terme el tràmit.

D’altra banda, en el cas de les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, us informem que a partir d’aquest moment seran desestimades aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades de la corresponent sol·licitud de renúncia signat per l’alumne i registrat (amb data i segell) per l’EOI.